Ekipa

Domov People Dr. Marko Prušnik

Dr. Marko Prušnik

Partner

Ljubljana / Dunaj

+386 820 09543

m.prusnik@mp-law.eu

Jeziki

Angleški, Nemški, SlovenskiDr. Marko Prušnik je kvalificiran odvetnik v Avstriji in Sloveniji in je ustanovni partner pisarne . Njegovo delo pokriva celoten spekter gospodarskega prava, s posebnim poudarkom na korporacijskem pravu/M&A, kapitalskih trgih, nepremičninskih poslih, financiranju in prestrukturiranju. Preden je odprl lastno pisarno, je bil partner v eni največjih mednarodnih pisarn v regiji (in vodja skupine za korporacijsko pravo in M&A).

Marko je bil vključen v številne postopke privatizacij v Sloveniji v preteklih letih (tako na strani prodajalca kot na strani kupca) in zastopa stranke z različnih področij gospodarstva (vključno z bančništvom, telekomunikacijami, turizmom, maloprodajo ter letalstvom).

Tekoče obvlada angleški, nemški in slovenski jezik, doktoriral je na Univerzi na Dunaju (Doctor iuris) in je avtor številnih člankov o slovenski ureditvi na področju korporacijskega prava in M&A (npr. prispevkov v zbirki The International Comparative Legal Guide).

Marko Prušnik is a real master of his work.

Legal500 – client quote